Församlingarna arrangerar en stor del av evenemangen annonserade i denna portal. Församlingarna vill betjäna människor genom att ordna gudstjänster, bibelstudium, kvällar för ungdomar och många andra evenemang. Guds avsikt med församlingen är att den ska vara en gemenskap, där man kan lära känna Gud, växa i tro på Honom och där man kan hitta sin plats i Guds plan.

Därför är det inte så förvånande, att Gud uppmanar oss i Bibeln att hållas kvar i församlingsgemenskapen: ”Låt oss inte överge våra egna sammankomster” (Brevet till hebreerna 10:25). Det lönar sig inte endast att ansluta sig till en församling, utan man ska också binda sig till den. Att vara med i samma församling en längre tid leder till att man bekantar sig med andra och de andra församlingsmedlemmarna lär känna dig. Då blir vi lättare ledda till den rätta platsen i Guds plan.

Hitta en församling?

För varje evenemang finns en länk till arrangörens hemsida. Du kan hitta din församling genom att bekanta dig med församlingarna och deras verksamhet.

Seurakunnan nettisivun linkki