Webbsidan Tilaisuudet.info innehåller ett brett urval frikyrkliga evenemang över 70 församlingar och ca 15 organisationer i Nylands landskap. Du kan finna över 300 evenemang varje vecka på Evenemang sidan.

 

EVENEMANGSIDANS FUNKTIONER

Antal evenemang på evenemang-sidan kan begränsas med att välja händelsekategori. Tyvärr visas händelsekategorier ännu enbart på finska. Vi hoppas att kalender plugin-producenter kommer att lägga till stöd för översättningar.

Antal evenemang kan även begränsas geografiskt genom att skriva in adressen för avgränsningens mittpunkt i Lähellä-fältet. Avgränsningens radie är 7 km.

 

BESÖKARE

Antal unika besökare i Tilaisuudet.info: 134-291 dagligen, 1085-1255 veckovis, 4721 månad (den situationen som Maj 2018).

 

KONTAKTINFORMATION

info@tilaisuudet.info